AIA cùng Medix giới thiệu Dịch vụ Tư vấn và Quản trị Bệnh án Cá nhân tại Việt Nam Song Hành Y Tế
  • Post author:
  • Post category:Sự Kiện

AIA cùng Medix giới thiệu Dịch vụ Tư vấn và Quản trị Bệnh án Cá nhân tại Việt Nam Song Hành Y Tế

Transforming from traditional “payer” to “partner” on the life journey of its customers, AIA – in partnership with Medix and for the first time ever in Vietnam – is introducing the “Personal Medical Case Management Service” (“Song Hanh Y Te”), to support customers who suffer from cancer or serious illness. With Medix Group as the exclusive strategic partner in this service, AIA Vietnam will accompany its customers and help Vietnamese people live Healthier, Longer, Better lives.

Tiếp tục hành trình chuyển từ “nhà chi trả” truyền thống của bảo hiểm nhân thọ thành “người bạn đồng hành” trong cuộc đời khách hàng, AIA Việt Nam hợp tác với Medix, giới thiệu dịch vụ Tư vấn và Quản trị Bệnh Án Cá nhân (Song hành Y tế) đầu tiên tại Việt Nam, nhằm hỗ trợ những khách hàng không may mắc ung thư và bệnh hiểm nghèo. Cùng với Medix, đối tác chiến lược độc quyền trong dịch vụ này, AIA Việt Nam sẽ đồng hành với khách hàng của mình, nhằm hiện thực hóa lời hứa thương hiệu, giúp mọi người Sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn.

Ho Chi Minh City, July 16th 2020 – AIA, in an exclusive partnership with the global healthcare services provider Medix Group, is launching its acclaimed Personal Medical Case Management Service (Song Hanh Y Te) in Vietnam. The service is designed to support customers who are suffering from cancer or serious illness.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16/07/2020, AIA cùng đối tác độc quyền Medix – nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn cầu, ra mắt Dịch vụ Tư vấn và Quản trị Bệnh Án Cá nhân (Song hành Y tế) tại Việt Nam. Dịch vụ này được xây dựng để nhằm hỗ trợ khách hàng trong hành trình chiến đấu với bệnh ung thư hoặc bệnh hiểm nghèo.

Following the success of AIA Vietnam’s Healthier 100 product launch earlier this year, Personal Medical Case Management Service – Song Hanh Y te – represents another step in the Company’s continuous commitment to its customers and fulfillment of its brand promise to Vietnam. The service will support AIA customer’s fight with cancer or any other serious illness, guiding them through the entire process from diagnosis to treatment till recovery.

Tiếp nối thành công của sản phẩm Sống Khoẻ Hơn 100 được AIA Việt Nam ra mắt vào đầu năm nay, Dịch vụ Tư vấn và Quản trị Bệnh Án Cá nhân (Song hành Y tế) là một bước tiến mới trong cam kết của AIA với khách hàng trong việc hiện thực hóa lời hứa thương hiệu của mình. Dịch vụ này sẽ song hành cùng khách hàng của AIA trong quá trình chiến đấu với bệnh ung thư hoặc bệnh hiểm nghèo, từ chẩn đoán, điều trị cho đến khi hồi phục.

Mr. Wayne Besant, Chief Executive Officer of AIA Vietnam emphasized “AIA Vietnam’s top priority is the health and happiness of our customers. AIA Vietnam wants to go beyond the traditional concept of payer, to be a partner of our customers in their lives. This is tangible and meaningful, and we will continue to lead the innovation of this in our market.  We again pioneer new services and we are launching Personal Medical Case Management Service in Vietnam. We believe that this service can help customers have a better understanding of their medical condition and have access to viable medical options in the treatment of cancer and other critical illnesses.”

Ông Wayne Besant, Tổng Giám đốc AIA Việt Nam nhấn mạnh: “Sức khỏe và hạnh phúc của khách hàng là mối ưu tiên hàng đầu của AIA Việt Nam. AIA Việt Nam muốn vượt khỏi khái niệm ‘nhà chi trả’ truyền thống của bảo hiểm nhân thọ để trở thành ‘người bạn đồng hành’ trong cuộc đời khách hàng. Chúng tôi tự hào khi tiếp tục là người dẫn đầu quá trình đổi mới đầy ý nghĩa này tại thị trường Việt Nam, và một lần nữa lại trở thành đơn vị tiên phong về các dịch vụ mới khi triển khai Dịch vụ Tư vấn và Quản trị Bệnh Án Cá nhân (Song Hành Y Tế). Chúng tôi tin rằng dịch vụ này có thể giúp khách hàng hiểu rõ hơn về tình trạng y khoa của mình và tiếp cận được những lựa chọn phù hợp trong điều trị ung thư và bệnh hiểm nghèo”.

In addition to AIA’s role of paying insurance through protection products, the Company is focused on supporting its customers in every way possible, especially at a time when urgent medical support is so crucial. With this as a priority, AIA – in partnership with Medix Group – is introducing The “Personal Medical Case Management Service”, which will provide our customers with a proactive, quality driven approach to his or her health, reassess and monitor their medical condition, and ensure they receive the best treatment from world-leading professional teams, both international and local. Our goal is to help our customers make the most informed decision possible about their health and ensure peace of mind throughout the entire process of diagnosis and treatment.

Ngoài vai trò ‘nhà chi trả’ bảo hiểm thông qua các sản phẩm mang tính bảo vệ, AIA Việt Nam tập trung hỗ trợ khách hàng bằng mọi cách, đặc biệt khi khách hàng cần hỗ trợ y tế vào những thời điểm mang tính quyết định.  Với ưu tiên này, AIA Việt Nam hợp tác với Medix, giới thiệu “Dịch vụ Tư vấn và Quản trị Bệnh Án Cá nhân” giúp khách hàng chủ động đưa ra những quyết định liên quan đến sức khoẻ dựa trên những thông tin chuẩn xác và chuyên môn cao, đánh giá lại và theo dõi tình trạng y khoa và đảm bảo khách hàng nhận được liệu pháp điều trị tốt nhất từ đội ngũ chuyên gia y tế hàng đầu thế giới, cả trong nước và quốc tế. Mục tiêu của chúng tôi là giúp khách hàng có thể đưa ra các quyết định sáng suốt trên cơ sở các thông tin đầy đủ, đồng thời giữ vững tinh thần trong suốt quá trình chẩn đoán và điều trị.

“The Vietnam launch of our “Personal Medical Case Management Service” represents another significant step forward in Medix’ partnership with AIA, and we are proud to bring our healthcare services to support the people of Vietnam,” said Ms. Sigal Atzmon, the Founder and CEO of Medix Group. “The service will elevate health coverage to a new level in Vietnam.  Our goal is to guide customers through the entire process of diagnosis and treatment of their medical condition, provide access to the world’s leading experts and ensure they receive the most professional and appropriate treatment. The journey is often an intense one and our dedicated teams from around the world provide 24/7 counsel for our patient’s mental and emotional wellbeing. We ensure service quality at all stages, and for all eventualities.”

“Việc ra mắt dịch vụ Tư vấn và Quản trị Bệnh Án Cá nhân của AIA Việt Nam thể hiện một bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác giữa Medix và AIA, chúng tôi rất tự hào khi có thể đem đến dịch vụ y tế giúp ích cho người Việt Nam”, bà Sigal Atzmon, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Medix cho biết. “Dịch vụ này sẽ đưa bảo vệ sức khoẻ ở Việt Nam lên một tầm cao mới. Khách hàng sẽ được hướng dẫn trong suốt quá trình chẩn đoán và điều trị, tiếp cận với các chuyên gia hàng đầu thế giới, đảm bảo để họ nhận được điều trị chuyên nghiệp và phù hợp nhất. Thông thường, đây là một hành trình đầy căng thẳng, nhưng với đội ngũ tận tâm của chúng tôi từ khắp nơi trên thế giới khách hàng sẽ hỗ trợ tư vấn 24/7 để thêm vững tin.  Chúng tôi cam kết chất lượng dịch vụ ở bất kỳ giai đoạn, và cho tất cả các tình huống”.

Medix was established in 2006 and serves clients in 90 countries around the world, The organization has a network of over 4,000 leading medical specialists worldwide; 2,000 leading hospitals across Europe, the United States and Asia.

Medix được thành lập năm 2006 phục vụ khách hàng tại 90 quốc gia trên toàn thế giới. Tổ chức này có mạng lưới trên 4.000 chuyên gia y tế hàng đầu thế giới, 2.000 bệnh viện đầu ngành tại châu Âu, Hoa Kỳ và châu Á.

“Personal Medical Case Management Service” has helped patients around the world not only obtain the correct diagnosis and optimize treatments but also minimize unnecessary medical care and avoid complications. AIA customers will be supported by a dedicated Medix case management and access to leading specialists who will provide consultations doctors, nurses, coordinators, and medical interpreters. The team will accompany, consult directly and support 24/7 AIA Vietnam customers during their treatment journey for a minimum period of three months, with the possibility of additional months if necessary. The service will allow patients to save time, optimize their treatment plan, reduce stress, and be confident that they are receiving the best possible care.

Dịch vụ Tư vấn và Quản trị Bệnh Án Cá nhân đã giúp nhiều khách hàng trên toàn thế giới phát hiện thay đổi trong chẩn đoán, tối ưu hoá phương pháp điều trị và giảm thiểu các điều trị không cần thiết. Khách hàng AIA sẽ được chỉ định đội ngũ chuyên viên y tế chuyên trách bao gồm bác sĩ, điều dưỡng, điều phối viên, nhân viên phiên dịch y khoa. Đội ngũ này sẽ đồng hành, tư vấn trực tiếp và hỗ trợ 24/07 xuyên suốt hành trình trong thời gian 3 tháng và có thể kéo dài hơn nếu cần thiết. Với dịch vụ này, khách hàng sẽ tiết kiệm được thời gian, tối ưu hoá quá trình điều trị, giảm bớt căng thẳng, và tự tin rằng họ đang nhận được sự chăm sóc tốt nhất có thể.