8x Việt Nam với thu nhập ‘9 chữ số’

Trẻ trung, tài năng, nhiệt huyết, có hoài bão, dám thử sức với mơ ước của mình,… đó là những ấn tượng đầu tiên về thế hệ 8x với thu…

Chức năng bình luận bị tắt ở 8x Việt Nam với thu nhập ‘9 chữ số’